Урматтуу "Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу жерде жүрүүчү жана суу транспорт департаменти" сайтынын колдонуучулары, сайт бета-версияда экендигине көңүл буруңуздар, айрым функциялар дагы иштелип чыгууда.
Департамент наземного и водного транспорта

Специальное разрешение (одноразовое)

Подать заявку
Номер заявкиИнн/ПинФИОСтатусДействия
2024 (С) | Департамент наземного и водного транспорта.