13.04.2018

Словения Республикасы 2018-жылдын 1-апрелинен баштап уруксат берилген максималдуу салмагы 3,5 тоннадан ашык чоң салмактуу автоуналарынан жол жыйымдарын алуу боюнча электрондук DarsGo системасын киргизгендигин маалымдайт.

Толук маалымат менен төмөнкү интернет сайтында тааныша аласыз: www.darsgo.si.