26.03.2018

24 марта Автомобиль, суу транспортунун жана салмак-тыш өлчөм көзөмөлдөө агенттиги “Таза жашоо” урааны менен республиканын шаарларынын жана калктуу конуштарынын аймактарын санитардык тазалоо жана көктөндүрүү боюнча үч айлыктын алкагында ишембилик өткөрдү. Автотранспорт агенттигинин кызматкерлери бекитилген аймакты, сугат тармактарын куураган өсүмдүктөрдөн жана жалбырактардан тазалады.